Dla rodzica

Niezbędnik rodzica

Gdy dzieci uczęszczają do żłobka

  • stają się bardziej aktywne i kreatywne
  • uczą się interakcji z innymi dziećmi oraz dorosłymi
  • rozwijają w sobie współczucie i zrozumienie dla innych
  • uczą się zachowania niezależności oraz współdziałania z innymi dziećmi
  • uczą się przez obserwacje,
  • żłobek zapewnia dzieciom zachowanie rytmu dnia – zabawy, posiłki, sen
  • jest to niezbędne do prawidłowego rozwoju.

Informacje dla rodzica

ADAPTACJA

WSKAZÓWKI DLA RODZICA

Zapoznaj wcześniej dziecko ze żłobkiem

Aby, stworzyć pozytywne pierwsze wrażenie o żłobku dokładnie wytłumacz dziecku, gdzie idziecie i po co? Wyjaśnij dziecku, że idziecie dobrze się bawić, że będzie dużo zabawek, że będą ciocie, które będą się nim opiekowały.

Przedstawiaj dziecku pozytywne wrażenie o żłobku

Rozmawiajcie w domu o tym, jaki świetny jest żłobek, jakie są w nim fajne zabawki i wesołe dzieci. Chwal ciocie, że się dobrze dzieckiem opiekują i organizują coraz to nowe zabawy i aktywności. Dziecko musi mieć wrażenie, że rozmawiacie o czymś przyjemny wtedy samo będzie dążyło do wyjść do żłobka bo będzie to dla niego atrakcja.

Przez pierwsze wizyty w żłobku bądź w pobliżu dziecka.

W pierwszych dniach pobytu dziecka w żłobku bądź razem z nim. Może to trwać przez godzinę lub dwie. Na początku możesz się z nim bawić, jednak dobrze by było, aby dziecko samo zapoznało się z otoczeniem, nowymi opiekunami i innymi dziećmi.

Twoje zachowanie musi być pewne.

Staraj się, aby twoja postawa i zachowanie powodowało entuzjazm i pozytywne nastawienie twojego dziecka. Twoje nastawienie jest informacją dla dziecka – czy ma się czegoś bać, czy nie. W nowych sytuacjach dzieci bardzo dokładnie przyglądają się twarzom swoich rodziców i z nich wyczytują, jak powinny się zachować poprzez naśladowanie ich. Nawet, jeśli czujesz niepewność, troskę czy lęk musisz pokazywać dziecku pewność siebie i okazywać radość z wyprawy do żłobka. Bardzo ważne też jest, żeby w takiej sytuacji nie oszukiwać dziecka, że się za raz wróci, czy że będzie się na nie czekać w szatni.

Stopniowo wydłużaj czas pobytu dziecka w żłobku

Dobrym rozwiązaniem jest stopniowy proces wydłużania pobytu. Przez pierwsze dwa dni wydłużaj czas pobytu po 2-3 godziny, kolejne trzy dni przez 3-4 godziny, następne dwa dni – 4-5 godzin i w końcu trzy dni pobytu przez 6-7 godzin. Po tym okresie możesz już zostawić dziecko na pełny wymiar godzin.

Nie bój się poprosić o pomoc.

Jeśli rozłąka z dzieckiem jest dla ciebie trudnym doświadczeniem i zwyczajnie nie radzisz sobie w tej sytuacji spróbuj poprosić o pomoc innego członka rodziny lub osobę, której ufasz i której ufa twoje dziecko. Rozstanie przy odprowadzaniu dziecka przez inną osobę może wcale nie być trudne dla dziecka.

Pozwól dziecku przynosić do żłobka (nie na salę żłobkową) ulubioną zabawkę.

Przynoszenie własnych zabawek przez dzieci i wnoszenie ich do Sali żłobkowej często powoduje konflikty i jest zabraniane ze względów bezpieczeństwa. Jednak w procesie adaptacji domowa ulubiona maskotka, kocyk, smoczek czy inna rzecz może być dla dziecka bardzo istotna, kojarzy mu się z domem i bezpieczeństwem. Ukochany miś czy lalka będzie pocieszeniem dla dziecka i sama świadomość, że zabawka lub ulubiona rzecz ,,czeka w szatni” powoduje zmniejszenie jego tęsknoty i poczucia zagrożenia.

Nie przeciągaj pożegnania z dzieckiem.

zdecydowanej postawy wobec dziecka. Przedłużanie przebierania, przytulania, całowania, zabawy w szatni może powodować u dziecka silną koncentrację na swoich emocjach czy płaczu. Równie ważne co szybkie pożegnanie jest zaglądanie przez opiekuna do sali tuż po rozstaniu. Takie zachowanie bardzo utrudnia dziecku rozpoczęcie swojego dnia, gdyż po spokojnym pożegnaniu może zacząć ponownie płakać i myśleć, że mama czy opiekun po nie wróci. Brak zaspokojenia tej potrzeby spowoduje tylko ponowne rozdrażnieni i wzbudzenie silnych emocji żalu i rozpaczy.

Poinformuj dziecko, kiedy po nie wrócisz.

Dzięki temu będzie miało poczucie bezpieczeństwa i łatwiej będzie mu wytrwać w żłobkowej rzeczywistości. Nie mów jednak, że przyjdziesz po nie „po pracy”, ale np. – że „po podwieczorku”.

Nie spóźniaj się – może to spotęgować tęsknotę oraz płacz dziecka, które nie zaufa ci następnego dnia. Zawsze żegnaj się z dzieckiem z uśmiechem na twarzy.

Rozmawiaj z personelem żłobka.

Rozmowy i zaufanie do personelu żłobka jest bardzo istotne w procesie adaptacji. Pozostawienie dziecka w obcych rękach nigdy nie jest łatwe jest jednak nieuniknione. Relacja z opiekunami żłobkowymi czy personelem administracyjnym powinna opierać się przede wszystkim na wzajemnym szacunku. Ze strony rodziców czy opiekunów powinny padać pytania o to jak radzi sobie dziecko czy bawi się z innymi dziećmi jak się ogólnie rozwija w żłobku. Rodzice powinni dostać od opiekunów żłobkowych rzetelną informację zwrotną

dotyczącą zachowania i rozwoju ich dziecka oraz informację o popełnianych przez rodziców błędach. W takiej sytuacji nie obrażaj się tylko doceń doświadczenie i wsparcie personelu, jego otwartość i szczerość oraz zastanów się co można zrobić, aby te błędy zniwelować. Ważne jest, aby każdego dnia rodzice otrzymywali informację jak dziecko spędziło dzień i jak sobie radziło w różnych sytuacjach.