Niezbędnik Rodzica

  rekrutacja

1

Rekrutacja do naszego żłobka trwa cały rok, zapraszamy dzieci od roku do lat trzech. Naszym atutem są kameralne 7-8 osobowe grupy i przytulny, rodzinny charakter placówki w którym powstaną dwie grupy  dzieci, które będą miały możliwość rozwijać się i pracować pod okiem wykwalifikowanej kadry pedagogicznej.

2

Żłobek otwarty będzie 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:00 do 17:00 także w okresie ferii zimowych oraz wakacji letnich.

3

Zgłoszenie dziecka do żłobka będzie odbywać drogą mailową, lub osobiście w godzinach pracy placówki, poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, oraz uiszczenie opłaty rekrutacyjnej w wysokości 350zł.

4

Opłata za pobyt dziecka w żłobku : 1200 zł 

5

Dodatkowo płatne dla dziecka będzie wyżywienie zapewniane przez firmę cateringową, rozliczane stosownie do godzin i dni pobytu dziecka w żłobku w ciągu całego miesiąca.

6

Opłaty za pobyt dziecka w żłobku uiszczane będą do dnia 5 każdego miesiąca, na wskazany w umowie rachunek bankowy.

7

Prosimy o wypełnienie i wysłanie karty rekrutacyjnej drogą elektroniczną na adres:

Kontakt@zyrafieucho.pl

PLAN DNIA

7.00 – 8.00 wspólne zabawy, powitanie dzieci przychodzących do żłobka

8.00 – 8.30 poranna Joga i wspólne wygibasy maluchów J

8.30 – 9.00 przygotowanie do śniadania, poranna toaleta

9.00 – 9.30 śniadanie

9.30 – 10.00 czynności higieniczne po śniadaniu

10.00 – 10.30 zabawy wspólne dzieci

10.30 – 11.00 przygoda z bajką – wspólne czytanie

11.00 – 11.30 zajęcia rozwijające (naprzemiennie: metoda dobrego startu, aktywne słuchanie muzyki, logorytmika, sensoplastyka, kuchcikowo)

11.30 – 12.00 czynności higieniczne i przygotowanie do obiadu

12.00 – 12.30 obiad

12.30 – 13.45 odpoczynek na leżakach

13.45 – 14.30 zabawy wspólne dzieci

14.30 – 15.00 przygotowanie do podwieczorku, czynności higieniczne

15.00 – 15.30 podwieczorek

15.30 – 16.00 zajęcia plastyczno – manipulacyjne

16.00 – 17.00 zabawa wspólna dzieci, pożegnanie się z dziećmi