Jak pracujemy?

Dlaczego warto?

Metody pracy z dziećmi

Poza standardowymi zajęciami rozwijającymi percepcję wzrokową, słuchową, koordynację, orientację przestrzenną, pamięć i koncentrację uwagi dzieci będą brały udział w szeregu zajęć mających na celu w naturalny sposób ułatwienie im eksploracji otoczenia.

“Przeciętny nauczyciel mówi,.
Dobry nauczyciel wyjaśnia,
Lepszy nauczyciel demonstruje,
Wielki nauczyciel inspiruje”
A.W. Ward
Nauczanie z pasją

Podstawami naszej pracy są Metoda Marii Montessori oraz Marshalla Rosenberga Metoda Porozumienia Bez Przemocy.

Jakie metody stosujemy?

Nasz zespół

Metoda Montessori

Twórczyni pedagogiki Montessori, osoba bardzo niezwykła. „Uczyłam się dziecka, wzięłam to, co dziecko mi przekazało i wyraziłam to, i tak powstała metoda, zwana metodą Montessori”. Dr M. Montessori. Przede wszystkim w metodzie chodzi o zapewnienie dzieciom poczucia bezpieczeństwa i spokoju. Tylko w przypadku gdy dzieci czują się pewnie, potrafią z niezwykłą swobodą rozwijać swoje zainteresowania w harmonijny sposób. Materiały dostępne są dla dziecka na wyciągnięcie ręki- tak, aby w każdej chwili mogło z nich skorzystać. Pracując w żłobku metodą Montessori możemy modelować środowisko tak, aby zawsze było ciekawe i wspierało rozwój dziecka. Opiekunowie podążają za dziećmi jako aktywni obserwatorzy, przyglądając się poznają dziecko- jego możliwości rozwoju i stymulują otoczenie tak by maluch zawsze miał możliwość iść do przodu i się rozwijać.

Metoda aktynego słuchania muzyki wg. Batti Strauss

Autorka tej metody pochodzi z Izraela. Pragnęła przybliżyć dzieciom muzykę klasyczną i po wielu latach poszukiwań znalazła na to skuteczny sposób. Stworzyła metodę aktywnego słuchania muzyki. Metoda ta polega na słuchaniu przez dzieci utworu i wykonywaniu prostych ruchów rytmiczne siedząc lub tańcząc według wskazówek nauczyciela. W przypadku dzieci młodszych, są to proste ruchy, ilustrujące krótkie opowiadanie związane z każdym utworem muzycznym. Pracując w oparciu o metodę aktywnego słuchania muzyki możemy fabularyzować dany utwór muzyczny i rytmizować go, realizować go poprzez taniec, grę na instrumencie, czy uczyć się opowiadania o muzyce.

Joga dla Maluchów

Harmonijnie rozwija ciało, pomaga skorygować wady postawy, dzieci łatwiej skupiają uwagę i są bardziej świadome własnego ciała, poprawia koncentrację, motorykę, dobrze wpływa na pamięć, pobudza wyobraźnię, rozwija kreatywność. Dla najmłodszych dzieci jest to czas pozytywnych wygibasów, mnóstwa radości i powodów do uśmiechu 😉

Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne

Stworzona została przez fizjoterapeutkę Weronikę Sherborne. Podstawą metody jest ruch i kontakt z dorosłym. Metoda ta charakteryzuje się prostotą i naturalnością oraz sporą dawkę radosnej zabawy. Dzięki ćwiczeniom wykonywanym w tej metodzie dostarczamy naszym maluchom nie tylko porcję ogromnej zabawy, ale także kształtujemy świadomość schematu ciała, orientację w przestrzeni oraz współpracę z drugą osobą.

Sensoryka

Czyli edukacja plastyczna która od pierwszych chwil życia wpływa na optymalny rozwój całego organizmu. Stymulując receptory naszego organizmu wpływamy na rozwój połączeń nerwowych w mózgu. Im jest ich więcej tym „łatwiej” nam się myśli, tym sprawniej przebiegają wszelkie procesy analizy i syntezy w umyśle zarówno małego dziecka jak i osób dorosłych. Dzięki tym zajęciom dla maluchów wspieramy rozwój ich zmysłów, dbamy o rozwój małej motoryki, wspieramy rozwój poznawczy dzieci, pomagamy im rozwijać orientację przestrzenną i świadomość własnego ciała oraz koordynację wzrokowo – ruchową.

Metoda dobrego startu Marty Bogdanowicz

Rozpowszechniona przez Martę Bogdanowicz metoda której celem jest wspieranie rozwoju psychoruchowego dzieci. Dzięki tej metodzie możemy aktywizować rozwój psychomotoryczny oraz poprawiać jego integracje, co prowadzi do stwarzania prawidłowych warunków procesu uczenia się naszego dziecka.

Zabawy badawcze i doświadczenia

Najlepszym sposobem zaspokojenia naturalnej ciekawości dziecka są zabawy badawcze i eksperymenty o charakterze badawczym. Dzięki tego typu zabawom nasze dzieci mogą rozwijać się wielokierunkowo pracując nad umiejętnościami krytycznego myślenia oraz myślenia przyczynowo-skutkowego.

Metoda projektu

Bardzo chętnie wykorzystywana przez nauczycieli i uwielbiana przez dzieci metoda projektów, rozwija aktywność, samodzielność, przedsiębiorczość i kreatywność. Młodzi ludzie sami szukają odpowiedzi na nurtujące ich pytania, dokonują wyborów, podejmują decyzje i dochodząc do rozwiązań. Czują się jak badacze i odkrywcy, odnajdują radość w nauce. Mogąc wdrażać własne pomysły i rozwiązania sami kierują pracą i czuwają nad znalezieniem rozwiązania według własnych koncepcji

Relaksacja i bajkoterapia

Bajkoterapia to – mówiąc najprościej – terapia przez bajki. Niemal wszystkie dzieci lubią ich słuchać. Jak wykazały badania psychologów, czytając określone bajki można dziecku pomóc w wielu trudnych dla niego sytuacjach emocjonalnych, takich jak np. irracjonalne lęki lub pierwsze dni w nowym miejscu. Bajkoterpia ubogaca wyobraźnię dzieci, rozwija umiejętności wizualizacji, wycisza i relaksuje.