Żłobek opłaty

1. Opłata wpisowa- 450 zł
Bezzwrotna opłata pobierana jednorazowo przy zapisie dziecka.

2. Wyżywienie- 16 zł stawka dzienna

Płatne na konto. W przypadku zgłoszonej nieobecności dziecka do godz. 16.30 dnia poprzedzającego nieobecność- opłata za wyżywienie w dniu nieobecności nie jest naliczana.

3. Czesne 1400 zł

Opłat należy dokonywać przelewem na numer konta bankowego: 78124065241111001101783658

Tytuł przelewu:
– w przypadku opłaty wpisowej: WPISOWE, imię i nazwisko dziecka,
– w przypadku opłaty czesnego: NAZWA MIESIĄCA, imię i nazwisko dziecka
 

W ramach czesnego oferujemy

– Pracę metodami:

Metodą komunikacji NVC (ang. Nonviolent Communication), czyli Porozumienie bez Przemocy (PbP)

Metodą Montessori
Metodą ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne
Metodą aktywnego słuchania muzyki wg. Batti Strauss
Metodą Dobrego Startu Marty Bogdanowicz
Metodą Projektu
– Codzienne zajęcia opiekuńczo- wychowawcze
– Codzienne zajęcia edukacyjne

– Zajęcia dodatkowe: muzyczne, sensoryczne, plastyczne, ruchowe oraz zabawy na świeżym powietrzu

– Zajęcia z języka angielskiego prowadzone przez doświadczonych i wykwalifikowanych lektorów z szkoły językowej Poliglotek

– Odwiedziny ciekawych gości, teatrzyki, koncerty muzyczne

– Środki higieniczne i pielęgnacyjne: chusteczki higieniczne, mydła antybakteryjne, chusteczki nawilżane, podkłady, pieluchy jednorazowe Pampers oraz Babydream FUN&FIT

– Pościele

Przewiń do góry