Co robimy gdy rodzice pracują ?

CO ROBIMY GDY RODZICE PRACUJĄ?

Poza standardowymi zajęciami rozwijającymi percepcję wzrokową, słuchową, koordynację, orientację przestrzenną, pamięć i koncentrację uwagi dzieci będą brały udział w szeregu zajęć mających na celu w naturalny sposób ułatwienie im eksploracji otoczenia.

Proponowane przez nas metody pracy to:

Metoda aktynego słuchania muzyki wg. Batti Strauss

Autorka tej metody pochodzi z Izraela. Pragnęła przybliżyć dzieciom muzykę klasyczną i po wielu latach poszukiwań znalazła na to skuteczny sposób. Stworzyła metodę aktywnego słuchania muzyki. Metoda ta polega na  słuchaniu przez dzieci utworu i wykonywaniu prostych ruchów rytmiczne siedząc lub tańcząc według wskazówek nauczyciela. W przypadku dzieci młodszych, są to proste ruchy, ilustrujące krótkie opowiadanie związane z każdym utworem muzycznym. Pracując w oparciu o metodę aktywnego słuchania muzyki możemy fabularyzować dany utwór muzyczny i rytmizować go, realizować go poprzez taniec, grę na instrumencie, czy uczyć się opowiadania o muzyce.

 

Joga dla Maluchów

Harmonijnie rozwija ciało, pomaga skorygować wady postawy, dzieci łatwiej skupiają uwagę i są bardziej świadome własnego ciała, poprawia koncentrację, motorykę, dobrze wpływa na pamięć, pobudza wyobraźnię, rozwija kreatywność. Dla najmłodszych dzieci jest to czas pozytywnych wygibasów, mnóstwa radości i powodów do uśmiechu 😉

Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Scherborne

Rozpowszechniona przez Martę Bogdanowicz metoda której celem jest wspieranie rozwoju psychoruchowego dzieci. Dzięki tej metodzie możemy aktywizować rozwój psychomotoryczny oraz poprawiać jego integracje, co prowadzi do stwarzania prawidłowych warunków procesu uczenia się naszego dziecka.

Logorytmika

Jedna z metod stosowanych w logopedii. Polega na połączeniu terapii logopedycznej z rytmiką, aby oddziaływać na sferę słuchową, słuchowo-ruchową i ruchową. Metodę tę stosuje się przede wszystkim w pracy z dziećmi, przy czym na jej skuteczność nie ma wpływu ich rozwój intelektualny czy też ruchowy, jak również wrażliwość muzyczna czy jej brak. Najistotniejszym elementem w stosowanych ćwiczeniach słowno-ruchowych jest rytm.

Sensoplastyka

Czyli edukacja plastyczna która od pierwszych chwil życia wpływa na optymalny rozwój całego organizmu. Stymulując receptory naszego organizmu wpływamy na rozwój połączeń nerwowych w mózgu. Im jest ich więcej tym „łatwiej” nam się myśli, tym sprawniej przebiegają wszelkie procesy analizy i syntezy w umyśle zarówno małego dziecka jak i osób dorosłych. Dzięki tym zajęciom dla maluchów wspieramy rozwój ich zmysłów, dbamy o rozwój małej motoryki, wspieramy rozwój poznawczy dzieci, pomagamy im rozwijać orientację przestrzenną i świadomość własnego ciała oraz koordynację wzrokowo – ruchową.

Metoda dobrego startu Marty Bogdanowicz

Stworzona została przez fizjoterapeutkę Weronikę Sherborne. Podstawą metody jest ruch i kontakt z dorosłym. Metoda ta charakteryzuje się prostotą i naturalnością oraz sporą dawkę radosnej zabawy.  Dzięki ćwiczeniom wykonywanym w tej metodzie dostarczamy naszym maluchom nie tylko porcję ogromnej zabawy, ale także kształtujemy świadomość schematu ciała, orientację w przestrzeni oraz współpracę z drugą osobą.

Kuchcikowo

Zajęcia kulinarne to jedne z bardziej lubianych przez dzieci zajęć. Mało kto nie lubi przecież posmakować własnoręcznie wykonanego piernika, zdrowej pizzy czy pysznego świeżego soku. Podczas tych zajęć dzieci w bezpiecznych warunkach będą mogły same przygotować dla siebie, kolegów i koleżanek drobne przysmaki które na pewno wywołają uśmiech na wszystkich przedszkolnych buziach.

Zabawy badawcze i doświadczenia 

Najlepszym sposobem zaspokojenia naturalnej ciekawości dziecka są zabawy badawcze i eksperymenty o charakterze badawczym. Dzięki tego typu zabawom nasze dzieci mogą rozwijać się wielokierunkowo pracując nad umiejętnościami krytycznego myślenia oraz myślenia przyczynowo-skutkowego.

Aktywne usprawnianie zmysłów i procesów poznawczych 

Ważnym jest by od najmłodszych lat wspierać wielozmysłowy rozwój naszych maluchów. Ćwiczenie wrażliwości i czułości zmysłów pozwalają bowiem rozwijać umiejętności rozpoznawania coraz większej ilości informacji, porządkowania ich i łączenia w większe całości. Dzięki współuczestniczeniu procesów myślenia, uwagi, pamięci i mowy aktywność dziecka nieustannie wzrasta, co jest czynnikiem warunkującym harmonijny rozwój.

Metoda projektu 

Bardzo chętnie wykorzystywana przez nauczycieli i uwielbiana przez dzieci metoda projektów, rozwija aktywność, samodzielność, przedsiębiorczość i kreatywność. Młodzi ludzie sami szukają odpowiedzi na nurtujące ich pytania, dokonują wyborów, podejmują decyzje i dochodząc do rozwiązań. Czują się jak badacze i odkrywcy, odnajdują radość w nauce. Mogąc wdrażać własne pomysły i rozwiązania sami kierują pracą i czuwają nad znalezieniem rozwiązania według własnych koncepcji

Relaksacja i  bajkoterapia

Bajkoterapia to – mówiąc najprościej – terapia przez bajki. Niemal wszystkie dzieci lubią ich słuchać. Jak wykazały badania psychologów, czytając określone bajki można dziecku pomóc w wielu trudnych dla niego sytuacjach emocjonalnych, takich jak np. irracjonalne lęki lub pierwsze dni w nowym miejscu. Bajkoterpia ubogaca wyobraźnię dzieci, rozwija umiejętności wizualizacji, wycisza i relaksuje.